Sähköpostipalvelun erityisehdot.

Laadittu: 01.08.2020.

1. Saapuvan sähköpostiliikenteen suodatus:

i. Roskaposti – Roskapostiksi tulkitut viestit merkitään ja siirretään automaattisesti Spam/Roskaposti-kansioon.

ii. Virustorjunta/Karanteeni - Käyttäjä voi vapauttaa tai poistaa viestin karanteenista. Käyttäjä saa automaattisen ilmoituksen, jos hänelle saapunut viesti on jätetty karanteeniin eikä sitä ole päästetty saapuvien viestien kansioon.

iii. Vaaralliseksi tunnistettu liitetiedosto/viesti - Saatetaan jopa poistaa haitalliseksi tulkittu liitetiedosto tai koko viesti.

iv. Tunnetuista (käytämme estolistoja) roskapostia lähettävistä IP-osoitteista saapuvat yhteydenotot saatetaan estetään kokonaan (mitään viestejä ei vastaanoteta näistä osoitteista) tai niistä tulevien viestien määrää saatetaan rajoittaa.

2. Lähtevän sähköpostiliikenteen suodatus:

i. Lähteviin viesteihin tehdään vastaava virustarkistus kuin saapuviin viesteihin.

ii. Ainoastaan tunnistetut (käyttäjätunnuksen omaavat) käyttäjät voivat lähettää viestejä.

iii. Markkinointi- ja mainosviestien lähettäminen on kielletty, ja tällaisen toiminnan seurauksena lähtevä liikenne saatetaan estää kokonaan kyseiseltä käyttäjältä.

iv. Lähtevien viestien määrä on rajoitettu 20 viestiin vuorokaudessa sujuvan toiminnan varmistamiseksi sekä palvelumme hyvän maineen ylläpitämiseksi.

3. Yhteydenottopiste: postmaster(at)freemail.fi ja abuse(at)freemail.fi ovat käytettävissä sähköpostipalvelun tomintaan liittyvään asiakasviestintää varten muiden ilmoitettujen yhteystietojen lisäksi.

4. Asiakkaalta vapautunut sähköpostiosoite: Tilaajan/käyttäjän lopettamalla sähköpostiosoitteella on vähintään kolmen kuukauden karanteeniaika, eli lopetettua sähköpostiosoitetta ei oteta uudelleen käyttöön toiselle asiakkaalle karanteenin aikana.

i. Pyrimme jäädyttämään käyttämättömän osoitteen samaa käyttäjää varten määräämättömäksi ajaksi tulevaisuuteen yksityisyyden suojaamiseksi erityisesti henkilön nimen sisältävän osoitteen kyseessä ollessa.

5. Suojattu yhteys:

i. Kaikki käyttäjän päätelaitteen ja palvelimen väliset yhteydet on suojattu SSL/TLS-tekniikalla riippumatta yhteydeottoprotokollasta (HTTP/S, IMAP/S, SMTP), jolloin varmistetaan, ettei käyttäjätunnusta/salasanaa lähetetä suojaamattomana. Myös eri sähköpostipalvelimien välinen yhteys on nykyään useimmiten suojattu, muttemme voi taata, että kaikki sähköpostipalvelujen tarjoajat käyttävät salattua yhteyttä, jolloin emme myöskään voi taata päästä päähän (lähettäjältä vastaanottajalle) suojattua yhteyttä. Viestien luottamuksellisuuden parantamiseksi asiakas voi itse käyttää viestien salausta erilaisin olemassa olevin tekniikoin.

ii. Suojaamattomat yhteydet on estetty, eli yhteyttä ei voi muodostaa suojaamattomana.

6. Asiakkaille tiedottaminen:

i. Turvallisuuden ylläpitämiseksi suosittelemme ohjeisiin tarkkaa tutustumista ja niiden noudattamista.

ii. Palvelin seuraa automaattisesti epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä ja hidastaa uusia yrityksiä sekä saattaa tilapäisesti estää IP-osoitteen, josta toistuvat epäonnistuneet yritykset tehdään. Vakavissa tapauksissa tällainen IP-osoite saatetaan estää pysyvästi.

iii. Mikäli havaitaan huonosti toimiva päätelaite, joka vaarantaa palvelun, saatetaan kyseisen päätelaitteen yhteys sulkea tilapäisesti, jolloin asiasta tiedotetaan kyseistä laitetta käyttävälle käyttäjälle.

iv. Tietoturvariskit ja -loukkaukset. Tiedotamme mahdollisista tietoturvariskeistä ja erityisesti mahdollisista tietoturvaloukkauksista välittömästi sellaisen havaitessamme tai välittömästi sen jälkeen kun olemme saaneet tiedon tapahtuneesta. Tiedotus tapahtuu tapauksesta riippuen joko Internet-sivustollamme tai sähköpostitse. Suosittelemme käyttäjiä ylläpitämään päätelaitteensa ja niiden ohjelmistot ajantasalla sekä huolehtimaan tietoturvasta kaikilla tasoilla.

7. Sähköpostiosoitteiden hallinta:

i. Käyttäjät voivat hallita tilapäisiä alias-osoitteita. Mikäli käyttäjä haluaa muuttaa tai lisätä varsinaisia osoitteita, tulee hänen ottaa yhteyttä ylläpitoon.

ii. Käytöstä poistetut osoitteet. Käytöstä poistetut osoitteet pidetään varattuina vähintään kolme kuukautta käytöstä poiston jälkeen. Pyrimme pitämään käytöstä poistetut osoitteet varattuina samalla käyttäjälle yli edellä mainitun kolmen kuukauden myöhempää käyttöä varten. Alias-osoitteet ovat satunnaisosoitteita, joten niitä ei pidetä varattuina, sillä käytännössä samaa osoitetta ei luoda kahta kertaa.

iii. Harhauttavat sähköpostiosoitteet. Toisen henkilön, yrityksen, yhteisön tai vastaavan oikeudeton käyttö on ehdottomasti kielletty. Toisen henkilötietojen käyttö hyötymistarkoituksessa voi olla rikosoikeudellisesti rangaistavaa. Mikäli havaitsemme harhauttavia sähköpostiosoitteita, poistamme ne välittömästi. Käyttäjiä pyydetään erityiseen tarkkaavaisuuteen sekä ilmoittamaan mahdollisista väärinkäytöksistä osoitteeseen abuse(at)freemail.fi